My Pho ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 67 Hang Bong, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy My Pho. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, My Pho được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến My Pho chưa? Rất đáng để thử đấy!

67 Hang Bong, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: