Cafe Pho Co ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 34 Hang Giay Street, Hoan Kiem District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Cafe Pho Co. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Pho Co được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Pho Co chưa? Rất đáng để thử đấy!

34 Hang Giay Street, Hoan Kiem District, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: