The Morning Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 2nd Floor, 36 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Morning Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Morning Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Morning Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

2nd Floor, 36 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/themorningcafe.saigon?rf=366151276850947