Hãy đến Mi_u D_m Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Xanh Drink Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Xanh Drink Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Xanh Drink Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Xanh Drink Restaurant ở Hà Nội

5/5

Mi_u D_m Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Địa điểm ăn uống xung quanh : Xanh Drink Restaurant

Tỉnh/Thành : Hà Nội

8 Do Duc Duc Me Tri Ward, South Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

8 Do Duc Duc JW Marriott Hanoi, South Tu Liem District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

No. 8 Do Duc Duc Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District JW Marriott Hanoi, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

8, Do Duc Duc Street, Me Tri, South Tu Liem JW Marriott Hanoi, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

JW Marriott Hanoi, No 8 Do Duc Duc Street, Hanoi, Vietnam, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

08 Do Duc Duc JW Marriott Hotel Hanoi, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Urban Me Tri Ha, Nam Tu Liem District 1st, CC2 building, Hanoi Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

99 Me Tri Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

54 Mieu Dam Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi 129412 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

190 Me Tri Thuong Me Tri, Tu Liem, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Me Tri 1st Floor, Building A , Golden Palace, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Me Tri Street B15-B18, The Manor Building, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội