O Bistro - Steakhouse, Pasta & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 141 Thong Nhat Street Binh Tho, Thu Duc District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy O Bistro - Steakhouse, Pasta & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, O Bistro - Steakhouse, Pasta & Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến O Bistro - Steakhouse, Pasta & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

141 Thong Nhat Street Binh Tho, Thu Duc District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: