D'Maris Premier Buffet Cong Hoa ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy D'Maris Premier Buffet Cong Hoa tại 20 Cong Hoa 5F, Pico Plaza, Ward 12, Tan Binh, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá D'Maris Premier Buffet Cong Hoa được 5 điểm. Hãy thử đến D'Maris Premier Buffet Cong Hoa trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

20 Cong Hoa 5F, Pico Plaza, Ward 12, Tan Binh, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: