Sanriku Hanoi - Japanese Restaurant ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Sanriku Hanoi - Japanese Restaurant tại 01 Khuat Duy Tien Thang Long, Me Tri, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Sanriku Hanoi - Japanese Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Sanriku Hanoi - Japanese Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

01 Khuat Duy Tien Thang Long, Me Tri, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: