Hanoi Train Track Cafe ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 47 Train Street Le Duan, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Hanoi Train Track Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hanoi Train Track Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hanoi Train Track Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

47 Train Street Le Duan, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: