Bami Bread ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 98 Hang Bac Hoan Kiem, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Bami Bread. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bami Bread được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bami Bread chưa? Rất đáng để thử đấy!

98 Hang Bac Hoan Kiem, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: