Aummee Vegetarian Restaurant ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 26 Chau Long Street Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Aummee Vegetarian Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Aummee Vegetarian Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Aummee Vegetarian Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

26 Chau Long Street Ba Dinh District, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: