Restaurant 96 ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 34 Gia Ngu Hoan Kiem, Hanoi Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Restaurant 96. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Restaurant 96 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Restaurant 96 chưa? Rất đáng để thử đấy!

34 Gia Ngu Hoan Kiem, Hanoi Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: