LeLa Saigon Restaurant & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy LeLa Saigon Restaurant & Bar tại 138 Le Lai District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá LeLa Saigon Restaurant & Bar được 5 điểm. Hãy thử đến LeLa Saigon Restaurant & Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

138 Le Lai District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/lelabarpage/