BioGarten Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 155A Nam Ki Khoi Nghia Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy BioGarten Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, BioGarten Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến BioGarten Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

155A Nam Ki Khoi Nghia Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: