Uncle Park's Korean Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 43 Nguyen Thai Hoc, Q1 District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Uncle Park's Korean Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Uncle Park's Korean Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Uncle Park's Korean Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

43 Nguyen Thai Hoc, Q1 District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: