Le Cafe Restaurant & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 192 Nam Ky Khoi Nghia District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Le Cafe Restaurant & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Le Cafe Restaurant & Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Le Cafe Restaurant & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

192 Nam Ky Khoi Nghia District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Le Cafe Restaurant & Bar