Bosgaurus Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (557)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 1D5, 92, Villa, Nguyễn Hữu Cảnh, Saigon Pearl ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bosgaurus Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bosgaurus Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bosgaurus Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

1D5, 92, Villa, Nguyễn Hữu Cảnh, Saigon Pearl

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 200,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 8:30 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 8:30 PM