Mint Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 74 Le Thi Rieng Ben Thanh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mint Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mint Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Mint Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

74 Le Thi Rieng Ben Thanh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: