Bun Cha 145 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (2200)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bun Cha 145 tại 145 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bun Cha 145 được 5 điểm. Hãy thử đến Bun Cha 145 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

145 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 25,000đ - 60,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 12:30 – 3:00 PM, 5:30 – 8:00 PM
Thứ ba: 12:30 – 3:00 PM, 5:30 – 8:00 PM
Thứ tư: 12:30 – 3:00 PM, 5:30 – 8:00 PM
Thứ năm: 12:30 – 3:00 PM, 5:30 – 8:00 PM
Thứ sáu: 12:30 – 3:00 PM, 5:30 – 8:00 PM
Thứ bảy: 12:30 – 3:00 PM, 5:30 – 8:00 PM
Chủ nhật: 12:30 – 3:00 PM, 5:30 – 8:00 PM