Mochi Sweets ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 24, Tran Hung Dao, Dist 1 77 Hai Ba Trung, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mochi Sweets. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mochi Sweets được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Mochi Sweets chưa? Rất đáng để thử đấy!

24, Tran Hung Dao, Dist 1 77 Hai Ba Trung, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: