The Old Compass Cafe and Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 63/11, Pasteur Level 3, Ben Nghe, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Old Compass Cafe and Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Old Compass Cafe and Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Old Compass Cafe and Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

63/11, Pasteur Level 3, Ben Nghe, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: