Vietnam House Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (784)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 93-95-97 Đồng Khởi, P ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Vietnam House Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Vietnam House Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Vietnam House Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

93-95-97 Đồng Khởi, P

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 200,000đ - 2,000,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 11:00 PM
Thứ ba: 11:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 11:00 PM
Thứ tư: 11:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 11:00 PM
Thứ năm: 11:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 11:00 PM
Thứ sáu: 11:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 11:00 PM
Thứ bảy: 11:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 11:00 PM
Chủ nhật: 11:30 AM – 3:00 PM, 5:30 – 11:00 PM