Oedo Alley - Japanese Food Village ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Oedo Alley - Japanese Food Village tại 65 Le Loi L5-09, Saigon Centre, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Oedo Alley - Japanese Food Village được 5 điểm. Hãy thử đến Oedo Alley - Japanese Food Village trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

65 Le Loi L5-09, Saigon Centre, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: