Lai - Cantonese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 92-94 Nam Ki Khoi Nghia Sedona Suites, Level 28, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lai - Cantonese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lai - Cantonese Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lai - Cantonese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

92-94 Nam Ki Khoi Nghia Sedona Suites, Level 28, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: