Towa - Japanese Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Level 28, 92-94 Nam Ki Khoi Nghia Sedona Suites, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Towa - Japanese Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Towa - Japanese Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Towa - Japanese Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

Level 28, 92-94 Nam Ki Khoi Nghia Sedona Suites, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: