The Posh Duck Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Posh Duck Kitchen tại Lot 9, Road 7 District 7, Tan Thuan Dong, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Posh Duck Kitchen được 5 điểm. Hãy thử đến The Posh Duck Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Lot 9, Road 7 District 7, Tan Thuan Dong, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Posh Duck Kitchen