Marcel Gourmet Burger ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1099)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Marcel Gourmet Burger tại 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Marcel Gourmet Burger được 5 điểm. Hãy thử đến Marcel Gourmet Burger trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 25,000đ - 200,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 12:00 – 10:00 PM
Thứ ba: 12:00 – 10:00 PM
Thứ tư: 12:00 – 10:00 PM
Thứ năm: 12:00 – 10:00 PM
Thứ sáu: 12:00 – 10:00 PM
Thứ bảy: 12:00 – 10:00 PM
Chủ nhật: 12:00 – 10:00 PM