Signature Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 88 Đồng Khởi ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Signature Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Signature Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Signature Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

88 Đồng Khởi

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 500,000đ - 5,000,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: Open 24 hours
Thứ ba: Open 24 hours
Thứ tư: Open 24 hours
Thứ năm: Open 24 hours
Thứ sáu: Open 24 hours
Thứ bảy: Open 24 hours
Chủ nhật: Open 24 hours