Talk Barista Saigon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (143)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Talk Barista Saigon tại 37/31 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 ,BÌnh Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Talk Barista Saigon được 5 điểm. Hãy thử đến Talk Barista Saigon trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

37/31 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 1:30 PM, 3:30 – 6:30 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 1:30 PM, 3:30 – 6:30 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 1:30 PM, 3:30 – 6:30 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 1:30 PM, 3:30 – 6:30 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 1:30 PM, 3:30 – 6:30 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 1:30 PM, 3:30 – 6:30 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 1:30 PM, 3:30 – 6:30 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : Talk Barista Saigon