El Gaucho Argentinian Steakhouse - Phu My Hung, Ho Chi Minh City ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (510)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 103 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ ,Quận 7 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy El Gaucho Argentinian Steakhouse - Phu My Hung, Ho Chi Minh City. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, El Gaucho Argentinian Steakhouse - Phu My Hung, Ho Chi Minh City được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến El Gaucho Argentinian Steakhouse - Phu My Hung, Ho Chi Minh City chưa? Rất đáng để thử đấy!

103 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ

Quận/Huyện : Quận 7

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 10:00 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : El Gaucho Argentinian Steakhouse - Phu My Hung, Ho Chi Minh City