Trung Nguyen Legend Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 219 Ly Tu Trong Street Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Trung Nguyen Legend Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Trung Nguyen Legend Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Trung Nguyen Legend Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

219 Ly Tu Trong Street Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Trung Nguyen Legend Cafe