Nam Giao Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Nam Giao Restaurant tại 136/15 Le Thanh Ton You Go Straight In The Alley About 500m And Turn Left, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Nam Giao Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Nam Giao Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

136/15 Le Thanh Ton You Go Straight In The Alley About 500m And Turn Left, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.namgiao.com