Yummy Chicken ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (145)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Yummy Chicken tại 16-18-20 Thủ Khoa Huân, St Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Yummy Chicken được 5 điểm. Hãy thử đến Yummy Chicken trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

16-18-20 Thủ Khoa Huân, St

Mở cửa:
Thứ hai: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 9:00 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 9:00 AM – 10:30 PM