Saigon Kitchen Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Saigon Kitchen Restaurant tại 78 76 Nguyen Thi Minh Khai Street 2nd Floor, Hôtel des arts Saigon, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Saigon Kitchen Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Saigon Kitchen Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

78 76 Nguyen Thi Minh Khai Street 2nd Floor, Hôtel des arts Saigon, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Saigon Kitchen Restaurant