L'Usine Dong Khoi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1005)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy L'Usine Dong Khoi tại 151 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá L'Usine Dong Khoi được 5 điểm. Hãy thử đến L'Usine Dong Khoi trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

151 Đồng Khởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 8:30 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 8:30 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 8:30 PM