Ơ Bistro Nguyen Gia Tri - Steak & Wine, Pizza & Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 157/1A Nguyen Gia Tri ,BÌnh Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ơ Bistro Nguyen Gia Tri - Steak & Wine, Pizza & Beer. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ơ Bistro Nguyen Gia Tri - Steak & Wine, Pizza & Beer được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ơ Bistro Nguyen Gia Tri - Steak & Wine, Pizza & Beer chưa? Rất đáng để thử đấy!

157/1A Nguyen Gia Tri

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00-14:00 & 17:00-21:30
Thứ ba: 11:00-14:00 & 17:00-21:30
Thứ tư: 11:00-14:00 & 17:00-21:30
Thứ năm: 11:00-14:00 & 17:00-21:30
Thứ sáu: 11:00-14:00 & 17:00-21:30
Thứ bảy: 11:00-14:00 & 17:00-21:30
Chủ nhật: 11:00-14:00 & 17:00-21:30