Hum Vegetarian, Garden & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (697)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 32 Đường D10, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hum Vegetarian, Garden & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hum Vegetarian, Garden & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hum Vegetarian, Garden & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

32 Đường D10, Thảo Điền

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM