Pizza 4P's Phu My Hung ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (1 reviews)
ZoneVietnam reviews (1)

Bạn có thể tìm thấy Pizza 4P's Phu My Hung tại Lot MD2, Nguyen Van Linh Boulevard Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pizza 4P's Phu My Hung được 5 điểm. Hãy thử đến Pizza 4P's Phu My Hung trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Lot MD2, Nguyen Van Linh Boulevard Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:
pandaviet-zonevietnam pandaviet-zonevietnam - 5/5

Rất thích view ở đây Pizza 4P's Phu My Hung

Đánh giá

Địa điểm ăn uống xung quanh : Pizza 4P's Phu My Hung