The Hidden ElePhant Books & Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (499)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2nd Floor, 35 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Hidden ElePhant Books & Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Hidden ElePhant Books & Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Hidden ElePhant Books & Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

2nd Floor, 35 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 9:00 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 9:00 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 9:00 AM – 10:30 PM