Soy Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (6)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 ,BÌnh Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Soy Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Soy Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Soy Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Soy Restaurant