Nha Hang Vua Cua Binh Phu ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (58)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 153 Bình Phú, street Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nha Hang Vua Cua Binh Phu. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nha Hang Vua Cua Binh Phu được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Nha Hang Vua Cua Binh Phu chưa? Rất đáng để thử đấy!

153 Bình Phú, street

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 11:00 PM