Smoothie Factory ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 223 De Tham St, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Smoothie Factory. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Smoothie Factory được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Smoothie Factory chưa? Rất đáng để thử đấy!

223 De Tham St, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: