Saigon Bagel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Saigon Bagel tại 224 Vo Van Kiet District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Saigon Bagel được 5 điểm. Hãy thử đến Saigon Bagel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

224 Vo Van Kiet District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: