MORICO - Modern Japanese Restaurant Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 30 Le Loi Street Ben Nghe ward, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy MORICO - Modern Japanese Restaurant Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, MORICO - Modern Japanese Restaurant Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến MORICO - Modern Japanese Restaurant Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

30 Le Loi Street Ben Nghe ward, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: