Mekong Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (434)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 158 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mekong Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mekong Kitchen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Mekong Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

158 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 200,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM