Duck Deli ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Duck Deli tại 153 Nguyen Thai Binh street, district 1, Ho Chi Minh City 00848 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Duck Deli được 5 điểm. Hãy thử đến Duck Deli trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

153 Nguyen Thai Binh street, district 1, Ho Chi Minh City 00848 Vietnam

Mở cửa: