Gio Heo Nuong Han Quoc ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Gio Heo Nuong Han Quoc tại 11 Hau Giang Ward 4, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Gio Heo Nuong Han Quoc được 5 điểm. Hãy thử đến Gio Heo Nuong Han Quoc trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

11 Hau Giang Ward 4, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Gio Heo Nuong Han Quoc