BEIRUT Villa & Pool - Restaurant Shisha Lounge

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (47)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 43 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy BEIRUT Villa - Restaurant Shisha Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, BEIRUT Villa - Restaurant Shisha Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến BEIRUT Villa - Restaurant Shisha Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

43 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền

Thao Dien

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 1:00 AM
Thứ ba: 11:00 AM – 1:00 AM
Thứ tư: 11:00 AM – 1:00 AM
Thứ năm: 11:00 AM – 1:00 AM
Thứ sáu: 11:00 AM – 1:00 AM
Thứ bảy: 11:00 AM – 1:00 AM
Chủ nhật: 11:00 AM – 1:00 AM