Giang Lam Ky - Mi Chu Cau ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Giang Lam Ky - Mi Chu Cau tại 130 Nguyen Huu Cau Sap 41, cho Tan Đinh, Q.1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Giang Lam Ky - Mi Chu Cau được 5 điểm. Hãy thử đến Giang Lam Ky - Mi Chu Cau trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

130 Nguyen Huu Cau Sap 41, cho Tan Đinh, Q.1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Giang Lam Ky - Mi Chu Cau