C.TAO - Chinese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 190-192 Vo Van Kiet Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy C.TAO - Chinese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, C.TAO - Chinese Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến C.TAO - Chinese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

190-192 Vo Van Kiet Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: