The Coffee Factory - Pasteur ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 184 Bis Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Coffee Factory - Pasteur. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Coffee Factory - Pasteur được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Coffee Factory - Pasteur chưa? Rất đáng để thử đấy!

184 Bis Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Coffee Factory - Pasteur